Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Συνεχίζει η Ελλάδα να βρίσκεται εκτός πρωτοκόλλου του Κιότο.

Ανάρτηση 9.Χ.08
Η Ελλάδα δεν κατόρθωσε να πείσει τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με το σύστημα καταγραφής εκπομπών των ρύπων, με αποτέλεσμα η αρμοδία επιτροπή του Οργανισμού να αποφασίσει να συνεχισθεί ο αποκλεισμός της χώρας μας από τους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Η επιτροπή δεν έκρινε επαρκείς τις πληροφορίες που κατέθεσε το ΥΠΕΧΩΔΕ για το Εθνικό σύστημα καταγραφής των ρύπων.

Ο ΟΗΕ ζητά από την Ελλάδα να καταθέσει επειγόντως αναθεωρημένο σχέδιο, που θα αποδεικνύει ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος καταγραφής των ρύπων.

"Απογοητευμένος" δηλώνει ο Δημήτρης Καραβέλλας, διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς, επισημαίνοντας ότι η συνέχιση του αποκλεισμού της χώρας μας υποδηλώνει ότι δεν είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε ούτε στις στοιχειώδεις περιβαλλοντικές μας υποχρεώσεις.

"Πιστεύαμε ότι πρόκειται για ένα διαδικαστικό πρόβλημα που θα επιλύονταν σχετικά σύντομα. Η συνέχιση, όμως, του αποκλεισμού της χώρας υποδηλώνει ότι δεν είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε ούτε στις στοιχειώδεις περιβαλλοντικές μας υποχρεώσεις. Είναι πλέον απόλυτα προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα περιβαλλοντικής πολιτικής στη χώρα μας" σχολίασε ο Δημήτρης Καραβέλλας.

Κατέληξε λέγοντας πως είναι πλέον σαφές υπάρχει πρόβλημα περιβαλλοντικής πολιτικής στη Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα αποκλείστηκε από τους ευέλικτους μηχανισμούς του Κιότο τον Απρίλιο του 2008, επειδή απέτυχε να πείσει τον ΟΗΕ ότι διαθέτει ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σύστημα καταγραφής εκπομπών.

Την ερχόμενη εβδομάδα, στις 15-16 Οκτωβρίου 2008, οι ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ θα συζητήσουν το νέο πακέτο μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2020.

πηγή: ΣΚΑΪ